Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Duchovní texty

     Dobojováno

      Článek Jana Kozlíka pro Křesťanskou revue o církevních restitucích (září 2013)

       Zdá se, že je dobojováno. Ústavní soud dne 29. května 2013 tím, že zamítl (resp. odmítl) návrhy stěžovatelů, neshledal (i když            nikoli jednomyslně), že by zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byl v                    rozporu s ústavou České republiky. Nic víc nález Ústavního soudu neříká. Neříká, že zákon je jasný, kvalitní, rozumný či                        dokonce spravedlivý.  (celý text zde)

 

     O kýči dle Hermanna Brocha

     Přednáška Jana Kozlíka, Mšeno 11.1.2013

Dodnes, chce-li se kdo zabývat problémem kýče, nemůže se vyhnout tomuto rakouskému spisovateli a filosofickému esejistovi (1886 Vídeň – 1951 USA).

V dlouhé řadě prací na téma „kýč“ nenajdete snad jedinou, která by ho alespoň nezmínila. Ne snad proto, že byl první, kdo o kýči psal už v době mezi světovými válkami, ale zejména proto, že, po mém soudu jako první, podal i své pojetí vzniku a příčin tohoto fenoménu.

Mně však přišlo jako zvlášť hodné pozoru, že kýč hodnotí eticky jako zlo, dokonce jako radikální zlo ( v tom ho už žádní další autoři nenásledují) a že jeho příčiny spatřuje v úpadku křesťanství (což je zvlášť pikantní proto, že Broch sám byl Žid). (celý text byl zveřejněn ve Sborových listech - stáhněte zde)

 

Protestantská etika a duch kapitalismu dle Maxe Webera

Přednáška Jana Kozlíka, Mšeno 10. 2. 2012

Předpokládám, že jak termín „protestantská etika“ tak „duch kapitalismu“ nikomu z vás nic moc neříká. Není divu, nedávno jsem zaslechl v televizi debatu jakýchsi odborníků, mj. o korupci, kde (v narážce na Švédsko) zmínili protestantskou morálku asi v tom smyslu, jakoby to znamenalo, že tam se neuplácí a podnikatelé platí řádně daně. Čili ani oni patrně neměli o termínu víc než jen povrchní představu, i když možná věděli, že oba termíny pochází od Maxe Webera a že je to i název jeho knihy.

Náš handicap je o to větší, že ani vlastně nevíme, co to ve své podstatě kapitalismus je a málo vzdělaní politikové či ekonomové nás jakoby navádějí myslet si, že je to jakési přirozené prostředí, v kterém člověk žil vždy – s nepřirozenou výjimkou socialismu, který zkrachoval právě pro svou nepřirozenost a byl proto vtloukán lidem do hlavy násilím. Pak není divu, že vnímáme kapitalismus jako honbu za ziskem. Ta existovala vždycky a byla předmětem kritiky už ve starověku. Nebo se chápe kapitalismus jednoduše jako „tržní hospodářství“. Trh ovšem existoval již v době kamenné.

      (celý text byl zveřejněn ve Sborových listech - stáhněte zde)

 

Karl Jaspers: „ Otázka viny“ – příspěvek k problému „vyrovnání se s totalitní minulostí“

Přednáška Jana Kozlíka, Mšeno 1.4. 2011

Píše se rok 1946. Německo je doslova v katastrofálním stavu. V Norimberku probíhá soud s nacistickými pohlaváry. O Němcích rozhodují vítězné mocnosti a Němcům je dávána vina. Za této situace píše německý filosof Karl Jaspers o vině. Není důležité (i když  bude mít pro Němce fatální následky) jako vinu kladou Němcům vítězové, nýbrž jak se k vině postaví sami Němci. (celý text byl zveřejněn ve Sborových listech - stáhněte zde)

TOPlist